MUĞLA KLİNİK ONKOLOJİDE ETİK KONULAR ÇALIŞTAYI
7 Nisan 2018, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
BİLİMSEL PROGRAM
09.00 AÇILIŞ
Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi ve Aydınlatılmış Onam
Oturum Başkanları:Prof.Dr.Nüket Örnek Büken, Prof.Dr. Hakan Hakeri
09.30-09.55 Kanserli hasta ve yakını ile iletişimin temelinde psikososyal sorunlar Doç.Dr. Özgür Tanrıverdi
09.55-10.20 Kanser hastasının karar verme yeterliliği Prof.Dr. Ümit Başar Semiz
10.20-10.35 Kahve Arası
10.35-11.00 Yaşlı kanser hastasında bilgilendirme ve etik konular Prof. Dr. Aziz Karaoğlu
11.00-11.25 İleri evre kanserli hastaların bilgilendirmesinde etik konular Prof. Dr. Sabri Barutça
11.25-11.50 Tıp etikçisi bakış açısıyla Türkiye’de tıbbi gerçeğin söylenmesi ve aydınlatılmış onam Yrd.Doç.Dr. Hatice Demir Küreci
11.50-12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği
Klinik Onkolojide Yaşam Sonu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özgür Özyılkan, Prof.Dr. Aziz Karaoğlu
13.00-13.25 Dahiliye yoğun bakım ünitelerinde izlenen kanser hastalarında etik konular Prof.Dr. Arzu Topeli İskit
13.25-13.50 Türkiye de yaşam sonu kararlarında klinik etik karar verme Prof.Dr.Nüket Örnek Büken
13.50-14.15 Sağlık hukukunda yaşam sonu kararları Prof.Dr. Hakan Hakeri
14.15-14.30 Kahve Arası
Kanserde Palyatif Bakım ve Etik Sorunlar
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Arzu Topeli İskit, Prof. Dr. Sabri Barutça
14.30-14.55 Türkiye’de palyatif bakım ile ilgili gelişmeler, sorunlar ve öneriler Prof. Dr. Özgür Özyılkan
14.55-15.20 Kanser hastalarında palyatif bakımda etik sorunlar Doç.Dr. Müesser Özcan
15.20-15.45 Kanser hastalarında ağrı yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar Prof.Dr. Meltem Uyar
15.45-16.00 Tartışma
16.00-16.15 Değerlendirme ve Kapanış
16.15-17.45 ÇALIŞTAY KONSENSUS TOPLANTISI